Με σεβασμό στο περιβάλλον
Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένες μεθόδους παραγωγής φιλικές στο περιβάλλον
Με γνώμονα την ποιότητα
με συνεχή εξέλιξη και έρευνα φροντίζουμε για ένα κορυφαίο προϊόν

Από το 2008 η εταιρεία μας είναι βασικός πυλώνα της τοπικής κοινωνίας

0
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Συνολικές Εγκαταστάσεις
0
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
Κτιριακές Εγκαταστάσεις
0
ΤΟΝΟΙ
Συνολική δυναμική αποθήκευσης ελαιολάδων & πυρηνελαίων
0
ΧΡΟΝΙΑ
Συνεχούς παρουσίας, εξέλιξης και παραγωγής.

Μονάδα Ανατολικής Μάνης

Μονάδα Μεσσηνίας Μελιγαλά