Εργοστάσια

Εργοστάσια

Γύθειο

Μονάδα πυρηνελαιουργείου

Κατασκευάστηκε περί το 1970 και αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας της Ανατολικής Μάνης
Απασχολεί περίπου 30 υπαλλήλους

Μελιγαλάς Μεσσηνίας

Μονάδα Repasso

Βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά και απασχολεί αποκλειστικά άτομα από τις γύρω περιοχές


Κέντρο Αποθήκευσης Ελαίων

Στο 2ο εργοστάσιο στην Βι.Πε Μελιγαλά , συνολικής έκτασης 21 στρεμμάτων και κτίρια 8.000 M2 . Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί κέντρο αποθήκευσης ελαιολάδων και πυρηνελαίων της εταιρείας με δυναμική άνω των 4500 τόνων.

Μελιγαλάς Μεσσηνίας

Μονάδα Repasso

Βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά και απασχολεί αποκλειστικά άτομα από τις γύρω περιοχές


Κέντρο Αποθήκευσης Ελαίων

Στο 2ο εργοστάσιο στην Βι.Πε Μελιγαλά , συνολικής έκτασης 21 στρεμμάτων και κτίρια 8.000 M2 . Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί κέντρο αποθήκευσης ελαιολάδων και πυρηνελαίων της εταιρείας με δυναμική άνω των 4500 τόνων.